Thursday, September 18, 2014

ಕಂಡುಳಿದವರು ಉಲಿದಂತೆ...

                                                        (ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:ಅಂತರ್ಜಾಲ)


ನಿನ್ ವಾಲಿಕಳಿತ್ತ್... ಎಂತ ಗಡ ಬಜ್ಜವಾ ನಿಂದ್?
ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ ಆ ರಿಚಿ ಬಾಯ್ಗ್ ಬಜಿ ಹಾಕ್ದಿ ಮಾರಾಯ?
ಹೆಕ್ಕ ತಿಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಸೂತ್ರ ಭಾಶಿಯೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ.... ಅವ ಸತ್ತ.... ಸಾಯ್ಲಿ.... ಹೋಕ್ವಡುಕೆ ಆ ರಾಘುನ ಎಂತ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತಾರೂ ಹೇಳಿ ಮುಗ್ಸುಕಾಗಿದ್ದಿತ? ವಾಲಿಕಳಿತ್ತ್..... ನಿಮ್ ಥೀಮೇ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾರಾಯ...
ಲಗಾಡಿ ಅರಿತ್ ಮಾರಾಯ ನಿಂಗ್ ಈ ನಮುನಿ ಕತಿ ಬರುಕ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾರೂ ಯಾರ್ ಮರಾಯ? ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡ್ವತಿಗ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಜುಮಾದಿ ಆರೂ ಯಾವ್ದ್ ಮರಾಯ?
ಇದ್ ಯಾವ್ ಕಾಲದ್ ಕತಿಯ? ತಗ್ಡ್ ಕೆಮರಾ... ಹಳೀ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡರ್... ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ ಬಾಟ್ಲಿ, ಡಿಸೆಲ್ ಬುಲೆಟ್ಟ್, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್...ಬ್ಯಾಂಡಿನ್ ರಿಕಾರ್ಡ್...  ಎಲ್ಲ ಬೌಷ ನಾನ್ ಹುಟ್ಟ್ಕಾರ್ ಮೊದಲ್ ಇದ್ದವ್ವಾ ಕಾಂತ್... ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಯಾಸ..ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್....ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಯಾತ್ಮಿ, ಉಡ್ಪಿ ಕನಕ ಗೋಪ್ರ, ಚಿನ್ನದ್ ರಥ, ಮಂದಾರ್ತಿ ದೇವ್ಸ್ಥಾನದ್ ಗ್ವಾಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದ್ ಕಾಣ್....
ಅಲ್ಲ ಮರಾಯ...ಗೋಳಿಗರ್ಡಿ ಮ್ಯಾಳದ್ ಆಂಟ ತೋರ್ಸಿ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳ ಅಂತ್ಯಲೆ ಮರಾಯ? ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ದೇ ಆಯ್ಕಣತ್ತ ನಿನ್ ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ? ..... ಸಾಯ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಣ್ ತಿಂಬುಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಆರೂ ಎಂತ ಮಾರಾಯ ಅದ್?  ತುರಪರಾಕ್ರಮಿ ಧನಂಜಯಂಗೂ ಉಡ್ಪಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಮಗಲಿಂಗ್ ಮರದ್ ತುಂಡಿಗೂ ಯಾವ ಬಾದ್ರಾಯ್ಣ ಸಂಬಧ ಮಾರಾಯ?  
ಅಲ್ಲ ಜೋಡ್ ರಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ದೇವ್ಸ್ತಾನಕ್ ಕರ್ಕಬತ್ಯಲೆ ಮರಾಯ ಅದೂ ಆ ಮಕ್ಕಳ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪುದ್ ಹೇಳ್ ... ಉಡ್ಪಿ ರಥಬೀದಿಗೂ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿಗೂ ಮಂದಾರ್ತಿ ದೇವ್ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟ್ ದೂರ ಇತ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದವ್ವಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯನ ನಿನ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಕಾಂತವ್ವನ್ನ?
ತಾರಕ್ಕಂಗ್ ವರ್ಸ ಆದ್ದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ದ್ ನಿನ್ ಪಿಚ್ಚರ್ರಗೇ ಸೈ..... ಬಾರೀ ಖುಷಿ ಆದ್ದ್ ಈ ಹೆಂಣ್ ಸಿಂಗಾರ್ ಹೂ ಮುಡ್ಕಂಡದ್ ಕಂಡಾಗ್ಳಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ...ಗೊತ್ತಾತ್ತ್... ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ಹೀಂಗೆ ಪಿಚ್ಚರ್ ತೆಗಿ ಕಾಂಬ... ನಮ್ಮೂರ್ ಗಂಡ್ ಅಲ್ದ?

ಎಂತದ?
ಇಂವ ಬೈದ್ನಾ ಹೊಗ್ಳಿನಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ಲ್ಯ?
ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಾ?